Ansatte

Administrasjon

Janka Vie Seljeseth

Stilling: Styrer

100 % stilling

Linda Skår

Stilling: Kontormedarbeider

80 % stilling

Alvane

Bodil Ingebjørg Eikenes

Stilling: Pedagogisk leder

100 % stilling

Carina Johansen

Stilling: Førskolelærer

100 % stilling (70 % Alvane/ 30 % Hugin)

Monika Bøkevoll Aarland

Stilling: Fagarbeider

100 % stilling (Vetttene, Alvane og Hugin)

Elin Hopland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

100 % stilling

Kiky Cai

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vikar ved behov

Hugin

Linda Ulvund

Stilling: Pedagogisk leder

80 % stilling

Carina Johansen

Stilling: Førskolelærer

100 % stilling (70 % Alvane/ 30 % Hugin)

Irene Kolås

Stilling: Pedagogisk medarbeider

100 % stilling (70 % Hugin/30% Munin)

Kathrine Fiskeseth

Stilling: Pedagogisk medarbeider

60 % stilling

Aud Myrmel

Stilling: Pedagogisk medarbeider

60 % stilling

Monika Bøkevoll Aarland

Stilling: Fagarbeider

100 % stilling (Vetttene, Alvane og Hugin)

Kiky Cai

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vikar ved behov

Munin

Silje Eidsheim

Stilling: Pedagogisk leder

40 % stilling

Linn Spurkeland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

60 % stilling

Irene Kolås

Stilling: Pedagogisk medarbeider

100 % stilling (70 % Hugin/30% Munin)

Kiky Cai

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vikar ved behov

Vettene

Merete Elin Knutsen

Stilling: Pedagogisk leder

80 % stilling

Aud Mongstad

Stilling: Fagarbeider

100 % stilling

Monika Bøkevoll Aarland

Stilling: Fagarbeider

100 % stilling (Vetttene, Alvane og Hugin)

Kiky Cai

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vikar ved behov