Søkje barnehageplass

Ynskjer du å søkje barnehageplass i Seim barnehage, gjer du dette elektronisk på Alver kommune si heimeside.

Søknadsfrist ved hovudopptak kvar år er 01.mars, men du kan søkje barnehageplass elles i året også.

 

Her kan du søkje om barnehageplass