Dugnad

Alle foreldre/andelseigarar har forplikta seg til 10 t (5 t for einslege forsørgjarar) dugnad pr barnehageår.

Dugnad står omtala i barnehagen sine vedtekter pkt 15.

Vedtekter revidert mars 22

 

Sjå info om organisering av dugnad og dugnadsskjema til utfylling under.

Orientering om dugnad til foreldra

Skjema til utfylling etter utført dugnad