Foreldrebetaling

Vi følgjer nasjonal satsar, der ny makspris frå 01.01.21 er sett til kr 3 230,- for 100 % plass.

Det vert gjeven 30 % søskenmoderasjon for søsken nr 2, og 50 % moderasjon for søsken nr 3 el fleire.

I tillegg betalar foreldra kr 380,- i matpengar pr mnd. Det dekkjer smørjefrukost og smørjelunsj kvar dag + varmmåltid 1-2 gongar pr veke, fruktmåltid kvar ettermiddag og drikke til alle måltid.

NB! Barnehageåret 20-21 har barnehagen ei anna ordning pga koronasituasjonen. No tek alle barn med eigen matpakke til frukost og lunsj. Barnehagen servere frukt og drikke som før. Matpengane er redusert til kr 130 pr mnd.

 

Prisar barnehageplass frå 01.01.21

 

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du har rett på redusert pris om:

- maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldinga

 

Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Hushald med inntekt lågare enn kr 566 100 per år som har 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid. Frå 01.08.21 er inntektsgrensa endra til 583 650,-

 

Her kan du søkje om moderasjon i foreldrebetalinga