Planleggingsdagar

Barnehagen har 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

Då er barnehagen stengt.

 

 Barnehageåret 2023-2024 er det planleggingsdagar:

  • Mandag      14. august -23      (skulefri dag)
  • Tysdag       15. august -23      (skulefri dag)
  • Fredag       03. november-23  (skulefri dag)
  • Fredag       02. februar-24      (skulefri dag)
  • Fredag       10. mai -24          (skulefri dag)

 

Barnehagen er stengt desse dagane.

Alle dagane er dei same som Alver kommune har sett opp i skuleruta for 23-24