Medisinskjema

Når tilsette skal gje medisin til barn i barnehagen, må de som foreldre fylle ut eit skjema først.

Dette er viktig for å sikre rett medisinering. Ved reseptbelagde medikament skal de alltid fylle ut skjemaet før medisin kan gjevast. Ved anna medisinering må vi utøve skjønn, og tenkje på kva som kan gje negative konsekvensar for barnet sjølv om feil vert gjort.

 

Informasjon om utfylling av medisinskjema

Medisinskjema for utfylling