Søkje om endring i opphaldstid

Ynskjer du å endre barnet si opphaldstid i løpet av barnehageåret, må du fylle ut vedlagt skjema.

Vil du auke opphaldstida, og barnehagen har heilt fullt, må du vente til nokon barn evt reduserer opphaldstida eller seier opp plassen sin.

Vil du redusere opphaldstida, vert det rekna som ein oppsigelse av delar av barnehageplassen. Det er i utg.pkt 2 mnd oppseiingstid frå den 01. i mnd, men dersom andre barn ynskjer å auke opp plassen sin, slepp du å betale ut oppseiingstida.

 

Søknad om endring i opphaldstid 21-22