Ny i Seim barnehage

Vi ynskjer at nye barn og foreldre skal føle seg velkomen til oss, og vere godt tatt i vare i tilvenjinga.

Vi har utarbeidd eigne retningslinjer for tilvenjinga i barnehagen, for å sikre best mogeleg at den skal bli positiv på alle avdelingar.

Vi sender ut ein del info og skjema til utfylling for foreldra ang barnet som skal byrje:

 

Opplysningar om barn og foreldre

Opplysningar om barnet sine rutinar