Samarbeidsutval

Fylgjande personar sit i barnehagen sitt samarbeidsutval 23-24:

Foreldrerepresentantar : 

Tilsette                       : 

Eigarstyret                  : Øyvind Kleivdal og Benedikte Aase

Dagleg leiar                : Janka Vie Seljeseth

 

I fylgje Lov om barnehagar §4 skal samarbeidsutvalet vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnadne organ.

 

I Seim barnehage sine vedtekter Pkt 3.3 er SU omtala

Vedtekter revidert mars 22