Samarbeidsutval

Fylgjande personar sit i barnehagen sitt samarbeidsutval 19-20:

Foreldrerepresentantar : Nina Sætre Larsen (Alvene) og Kari Simmenes (Strilatun/Hugin)

                                    Maria Kleivdal (vara) (Munin/Vettene)

Tilsette                       : Silje Eidsheim og Mona Låstad Grønnevik

Eigarstyret                  : Synne Ones og Raymond Midtgård

Dagleg leiar                : Janka Vie Seljeseth

 

I fylgje Lov om barnehagar §4 skal samarbeidsutvalet vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnadne organ.

 

I Seim barnehage sine vedtekter Pkt 3.3 er SU omtala:

Vedtektene Seim bhg SA