Vi har ledig barnehageplass på liten og stor avdeling

Treng du barnehageplass for barnet ditt i løpet av haust 23 /vår 24, har vi ledig kapasitet og kan hjelpe deg! Ta kontakt på tlf 95187094 for nærmare informasjon.