Dugnad

Alle foreldre/andelseigarar har forplikta seg til 10 t (5 t for einslege forsørgjarar) dugnad pr barnehageår.

Dugnad står omtala i barnehagen sine vedtekter pkt 15.

Vedtektene Seim bhg SA 

 

Sjå info om organisering av dugnad og dugnadsskjema til utfylling under.

Orientering om dugnad til foreldra

Kartleggingsskjema dugnad sept 17

Skjema til utfylling etter utført dugnad