Ferie

Hovudferien om sommaren:

Skal meldast inn til barnehagen seinast 01.april kvart år. Alle får enten tilsendt på epost eller utlevert eigen ferielapp til utfylling i god tid før fristen. Innmeldt ferie er bindande.

Alle må ta ut minst 3 veker samanhengande ferie i perioden skuleslutt til nytt barnehageår startar.

 

Den 4.ferieveka:

Kan takast ut i samband med hovudferien, eller på eit valfritt tidspunkt i løpet av barnehageåret. Den kan takast ut som einskilddagar eller som ei heil veke.

Den 4. ferieveka skal alltid meldast inn til administrasjonen minst 4 veker på førehand. Vi har eige skjema som kan nyttast til dette.

Avdelingane heng opp eigne lister i samband med haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie, der de skal skrive på om barnet kjem som vanleg eller skal ha noko fri. Desse vert hengt opp i så god tid på førehand, at dei som ynskjer kan føre på evt 4.ferievekedagar på denne lista. Då slepp de å fylle ut eigen 4.ferieveke-lapp. Men fristen er den same: 4 veker på førehand.

Meldeskjema ift den 4.ferieveka (leverast til administrasjonen)

Sjå Seim barnehage sine vedtekter pkt 7 om ferie:

Vedtekter frå mars 19